Nabízím pomoc a podporu v těchto situacích:

 

 • zvládání krizových situací - pomoc ve vytváření závažných rozhodnutí (v oblasti vztahů anebo v pracovní oblasti)
 • zvládání stresu - relaxace, práce s příčinami vzniku stresu (perfekcionismus, velké ambice, neschopnost odmítat...)
 • problémy v mezilidských vztazích - schopnost sebeprosazení a odmítání, obrana před manipulacemi a zneužíváním, vyvázání se z rizikových vztahů
 • rozvoj emoční inteligence - práce s poruchami nálad a spánku, s depresí, s úzkostnými a panickými stavy (bušení srdce), potíže ze sebehodnocením a sebevědomím
 • psychosomatické potíže - tělesné symptomy, které můžou souviset s psychikou, např. bolesti hlavy, poruchy imunity, bolesti žaludky a problémy s trávením...
 • rozvoj osobnosti - překonání dlouhodobých vzorů chování a prožívání, vyrovnávání se s následky zneužívání a rodinných traumat, porozumění své životní cestě
 

Klienti obvykle získají:

 • vyřešení konkrétního vztahovéh anebo pracovního problému

 • sebepřijetí - lepší vztah k sobě, lepší porozumění sobě

 • posílení sebedůvěry, energie k následování svých potřeb a přání

 • posílení schopnosti vztahovat se k druhým lidem, lepší komunikace s druhými

 • větší pocit životní spokojenosti

 • větší schopnost odpočívat, lepší spánek

 

Nabízím konzultace v mé pracovně a také konzultace přez Skype anebo po telefonu.

Důležité informace

Návrh podmínek spolupráce:


	

Hodinová konzultace stojí 1 000 Kč. Cena může být revidována jednou za rok k 1. lednu. V tom případě změnu oznámím s dvouměsíčním předstihem - do konce října předchozího roku.

Konzultace probíhají v domluvené frekvenci (většinou jednou týdně).

Výjimkou v pravidelné frekvenci konzultací jsou vánoční prázdniny (mezi Vánocemi a Novým rokem), kdy konzultace neprobíhají a letní prázdniny – červenec a srpen.

Pokud budete potřebovat zrušit domluvený termín, potřebuji, aby jste mi dal/a vědět minimálně dva dny předem. Pokud termín zrušíte později, budu požadovat uhrazení částky za konzultaci.

V průběhu konzultace neberu telefon a doporučuji vám taky si vypnout zvonění v telefonu.

Pokud se na domluvenou konzultaci nedostavíte a ani o sobě nedáte vědět, budu vás po 15 minutách kontaktovat. Pokud nebudete k zastižení, setrvám v místnosti do konce plánované konzultace.

Všechny informace, které o vás získám, považuji za důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o vás a průběhu konzultací.

Pokud bych chtěl publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku anebo knižně, udělám tak jenom s vaším písemným souhlasem. To platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

Pro zvýšení kvality mé práce, je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat průběh terapie. V těchto případech zůstáváte anonymní. 

Ve své práci jsem vázán Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.

 

Kontaktujte mě

Adresa:
Pikrtova 5, Praha 4
u "M" Pankrác
 
Tel:
+420 775 022 121
Skype:
m21arian
 
Mail:
m.chrasta(at)gmail.com
 
Bankovní spojení:
43-4264100257 / 0100
 
Zajímavosti na G+
 
Facebook Institutu