Jak pracuji

02.09.2015 12:24

Podle francouzského psychiatra Davida Servan-Schreibera prožívají lidé spokojenost a smysluplnost svého života, pokud:

  • mají spojení se svým tělem, emocemi a vlastním vnitřním životem,

  • prožívají blízkost s několika vybranými lidmi,

  • mají pevné místo v komunitě, něčím přispívají druhým,

  • mají spojení se životním mystériem - spiritualitou

Ve své práci využívám metody a techniky Gestalt terapie.

Cílem psychologického poradenství je zvýšit kvalitu života klienta a odstranit nahromaděné problémy.

Poradenství podporuje lepší porozumění sobě, svým přesvědčením o sobě a nárokům na sebe, svým emocím a tělesným prožitkům.

Toto porozumění zlepšuje vztah k sobě, zvyšuje schopnost sebe-uklidnění v emočně náročných situacích, účinnější komunikaci ve vztazích.

Porozumění sobě umožňuje nebrat si náročné vztahové situace osobně a tím umožňuje prožívat víceméně stálý pocit vlastní hodnoty.

Lepší kvality života lze dosáhnout také schopností vytvářet vztahy k druhým druhým. Poradenství může klientovi pomoct, aby lépe porozuměl svým potřebám ve vztazích a rozvíjel schopnost komunikovat o svých potřebách. Také rozvíjí porozumění pro vnitřní konflikty, které se ve vztazích objevují (např. potřeba prosadit se nebo potřeba neublížit druhému).

Prostřednictvím psychologického poradenství se lidé stávají více empatičtí: protože lépe rozumí sobě, mohou lépe chápat pohnutky druhých lidí, i když se mohou rozhodnout jim nevyhovět.

Klient může také lépe porozumět tomu, jaké partnery si vybírá, podle toho, v jakých vztazích vyrůstal. Tím může do budoucna ovlivnit svůj výběr.

Ve své práci propojuji emoční prožívání, tělesné prožívání a tělesné symptomy s tím, co se klientovi v životě děje, a také s tím, jak o tom přemýšlí, jaké má na sebe nároky.

Dívám se na člověka jako na jeden celek: jek emoční prožívání, tělesné prožívání, myšlení, to co člověk prožil v minulosti, a to co se v jeho/jejím životě děje teď, spolu úzce souvisí.

V průběhu konzultací si všímám toho, jaké přesvědčení o sobě, o druhých, o vztazích a o světě klient získal na základě svých minulých zkušeností (zejména v původní rodině). Snažím se společně s klientem porozumět tomu, jestli mu tato přesvědčení nebrání, aby byl autentický a tvořivý ve svém aktuálním životě.

Co můžete očekávat:

V první hodině se vás budu podrobně ptát na vaší situaci a problém, který řešíte. Na závěr vám řeknu jak a za jakých okolností vám můžu pomoct. Nastíním způsob práce.

Principy, které ve své práci používám:

Nehodnocení

Mým záměrem není posuzovat a hodnotit vaše rozhodnutí, váš životní styl, váš výběr zaměstnání a partnera/rky, způsob výchovy dětí... Mým záměrem je spíše pomoci vám porozumět tomu, co vás vede k tomu dělat rozhodnutí anebo vytvářet vztahy, které vás možná neuspokojují.

Mou snahou je zachovat si určitý neutrální, nezaujatý postoj, neoceňovat vás za to, co jste udělal podle mě „správně“ ani nekritizovat za to, co jste udělal „špatně“.

Oceňování a kritizování (hodnocení) je výchovný prostředek. Jeho cílem je posilovat to chování, které považujeme za správné a oslabovat to, které považujeme za nesprávné.

Psychologické poradenství není výchova ani cesta k sebezdokonalování, mým cílem není vychovávat vás, aby z vás byl „lepší“ člověk podle mé představy.

Mým záměrem je pomoci vám lépe si porozumět, přijímat se a sám za sebe posuzovat své chování a rozhodovat se.

Mým cílem je napomáhat vaší autonomii.

Bezpečí

Mým záměrem je, abyste se mnou mohli s pocitem bezpečí mluvit o tématech, která jsou pro vás důležitá. Dělám to tím, že vás neposuzuji z hlediska své osobní zkušenosti ani z hlediska nějakého „objektivního“ rámce (co je a co není normální), nevnucuji vám svá řešení, spíše v dialogu zkoumám, co by odpovídalo vašim potřebám. Nevnucuji vám své pohledy na vaší situaci, spíše nabízím vlastní zkušenosti k diskusi.

Nenavrhuji témata – je na vás jako klientovi, o čem chcete a potřebujete mluvit.

Vyjadřuji podporu a porozumění pro vaše emoční prožívání, protože jsem přesvědčen, že každý máme právo prožívat životní události svým způsobem.